Маршрут

Маршрут до хижата:

Маркирания туристически маршрут започва на края наMap
ул. „Бузлуджа“ в северозападната част на града. Северния край на улицата завършва пред автосервиз с голями сини врати.1
Вдясно от сградата на сервиза започва широк прашен път в началото на който има указателни табели
за хижа Хубавец.
Този прашен път минава през малка вилна зона в местността Гюнешкър (гюнеш кър – слънчево поле).
След последните вили се достига до подножието на планината и с лек наклон през млада борова гора се достига до широка панорамна площадка с пейка, където пътеката се раздвоява (15 мин.).2
На северозапад се отделя пътеката Ишек бурдан (Магарешката пътека) с маркировка бяло-жълто-бяло за Залъмово кладенче.
А основната пътека продължава на север към хижа Хубавец по долината на Стара река, като маркировката и е бяло-синьо-бяло. Веднага започва стръмно, но кратко изкачване през изкуствено засадена борова гора. Тази гора е засадена през 1911 г. при една от първите в България кампании за залесяване.
Пътеката се изкачва през местността Сипея, като върви под тръбите на ВЕЦ Карлово. 10 мин. по-нагоре се достига до самите тръби, където има малък кът за отдих с пейка и чешма с еделваси.
След това пътеката завива на североизток и след още 5 мин. се достига до входа на Национален Парк Централен Балкан.
На входа на прака има големи дървени указателни табели и карта.

 

 

 

 

 

 

 

След няколко минути пътеката подминава още една пейка и достига нова панорамна площадка (30 мин. след началото). От това място се откриват красива панорама назад към гр. Карлово и напред към дълбоката долина на Стара река.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Вижда се как напред реката преминава през тясно място под надвесените нея нея скали и стръмно пропада надолу. От панорамната площадка на север има пропаст.
Пътеката слиза наляво и надолу, по десния (западен) долинен склон и се изкачва нагоре към тясното място. 10 мин. по-нагоре реката се пресича по първия мост (40 мин. общо.). Оттук до х. Хубавец реката се пресича още 7 пъти по мостове. Над моста следва по-стръмно изкачване през местност, в която коритото на реката е покрито с огромни бели камъни. Заради камъните в реката тази местност се нарича Къдравото дере. По-нагоре пътеката минава през едно тясно, изсечено в скалите място, наречено Стисни магаре.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Реката се пресича по още два моста и 25 мин. След първия мост се достига до Баража (65 мин.). Баража са няколко сгради до изравнителя на водата на ВЕЦ Карлово.

При Баража стръмният склон свършва и пътеката продължава почти водоравно напред.
Зад сградата на Баража има кът за отдих с чешма и беседки. Оттук пътеката преминава отново през мостче и продължава по тясната долина на Стара река. След около 5мин. реката прави широк завой. На самия завой вляво от пътеката има оформен кът за пикник с няколко пейки и огнища. След около 5мин. пътеката отново се пръхвърля от едния на другия бряг на реката. По левия бряг на реката пътеката преминава последователно покрай четири красиви сипея и достига до ново мостче. Веднага след мостчето пътеката минава покрай чешма, а след 5минути и покрай втора чешма.

Малко след нея пътеката достига до водослива на Малката и Голямата река, където е и разположена хижа Хубавец.
За да се стигне до хижата, Малката река трябва да се пресече по мост.13 Пътя от Баража до хижата отнема общо около 40 мин., а целия път от Карлово до хижата – около 110 мин.

Денивелацията от гр. Карлово дотук е 500 м.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Home_Page_30_1


by